06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Van: Jaap van der Horst, voorzitter SEHZ

2018 wordt een belangrijk jaar voor de eerstelijnszorg in Hilversum. Ik schets de belangrijkste zaken voor u.

 

Zorg voor kwetsbare doelgroepen

In 2017 hebben we samen met gemeente, thuiszorgorganisaties en de andere eerstelijns samenwerkingsverbanden stappen gezet voor de zorg van kwetsbare doelgroepen. Dat zijn met name de ouderen. Ook in Hilversum hebben we te maken met ouderen die steeds langer thuis blijven wonen en daarbij ondersteuning van de eerstelijnszorg, thuiszorg en gemeente nodig hebben. Samen met deze partijen gaan we concreet aan de slag om de samenwerking te verbeteren en effectiever te laten verlopen, maar met aandachtspunten zoals Vitaliteit van ouderen, Valpreventie etc.

 

Wijk Advies Team

In 2017 is de SEHZ ook gestart met een Wijk Advies Team van inwoners. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarin suggesties voor verbetering van de zorg en dienstverlening aan de orde zijn geweest. Zorgbelang begeleidt deze groep. Zo willen we in 2018 meer aandacht gaan besteden aan onderwerpen zoals zelfstandig thuis blijven wonen, veiligheid, beschikbaar en bereikbaarheid van voorzieningen, regelgeving, e.d. De input uit deze gesprekken brengen we aan de orde in ons overleg met bijvoorbeeld de gemeente Hilversum.

 

Samenwerking

De samenwerking met de andere wijkorganisaties in Hilversum krijgt ook steeds meer vorm. Met de besturen van gezondheidscentrum Casa Cura en het samenwerkingsverband in Hilversum Noord is regelmatig contact met ziekenhuis, thuiszorg, Versa Welzijn en de gemeente Hilversum. Zeker nu de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden heeft gekregen voor Welzijn en Zorg (Jeugdzorg, WMO, etc.) is het noodzakelijk te komen tot goede afstemming en werkafspraken. De focus daarbij hoe wij samen kunnen zorgen dat inwoners goede voorzieningen in de nabijheid hebben, maar weten waar zij terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Voor de ouderen is het van belang dat zij hierdoor zo lang als kan zelfstandig en zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen. In het samenwerkingsverband van de SEHZ beschikken daarvoor over voldoende deskundigheid en mogelijkheden. Op deze wijze kunnen wij steeds beter inspelen op de vragen en behoeften van de inwoners in de wijk.

 

Wijkportaal – website gericht op inwoners

De SEHZ heeft daarom het daarom het initiatief gestart voor een zogenaamd Wijkportaal. Het doel van deze website is informatie te bieden over alle diensten van zorg en welzijn in de wijk, activiteiten die er plaats vinden, maar ook contacten tussen inwoners mogelijk te maken. Een goed voorbeeld is het project ‘wandelmaatjes’ om zo samen een wandelgroepje te vormen. Ook het Wijk Advies Team heeft meegedacht op de opzet hiervan. Aan dit informatie- en kennisportaal Samen met de wijk wordt momenteel gebouwd. Bewoners vinden hier onder andere de aangesloten zorgverleners, activiteiten en initiatieven uit de wijk. Begin 2018 wordt de website gelanceerd.

 

Organisatie eerstelijnszorg in de regio

2018 is een belangrijk jaar voor de organisatie van de eerstelijnszorg in de regio. Er is een regionaal overleg gestart om met onder meer de huisartsorganisatie in het Gooi (GHO GO) en de bestaande wijkorganisaties. Het doel is samen een sterke regio-organisatie te gaan vormen. Niet alleen voor de eerste lijn, maar ook met ziekenhuis Tergooi, de verpleeghuizen, Thuizorg, gemeenten, etc. Naast aandacht voor goede zorg zal ook preventie en gezondheidsbevordering aan de orde komen. Op initiatief van ziekenhuis Tergooi is bijvoorbeeld de afgelopen jaren een sterke beweging ingezet met de ‘Gezondheidsstudio’ (www.gezondheidsstudio.com) om meer aandacht te vragen voor preventie en gezondheid. Samenwerking met het ziekenhuis moet er ook toe leiden dat na een opname er een naadloze overgang is naar de thuissituatie, maar ook dat een ziekenhuisopname al voorbereid kan worden in de thuissituatie. Een goed voorbeeld hiervan is het landelijk programma ‘Better in – Better out’.

 

Valpreventie

In 2017 is een regionaal ontwikkeld programma voor Valpreventie gepresenteerd. De SEHZ heeft hierin een belangrijke bijdrage gehad (zie ook Valpreventie op deze website). In 2018 zullen we dit gaan aanbieden in de wijk. Het is een succesvol voorbeeld van een aanpak die onnodige opname in een ziekenhuis en de nazorg kan voorkomen.

 

Diabetes Challenge

Tenslotte zal ook in 2018 de succesvolle WandelChallenge voor mensen met (pre) Diabetes en Obesitas voor de 3e maal worden gestart. De SEHZ doet dit als partner van de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation. We zien een gestage groei van het aantal deelnemers die allen dankzij hun deelname bijzonder verbetering ervaren in hun gezondheid. Kijk maar eens op: www.nationalediabeteschallenge.nl  en volg vooral de website.

 

Graag werken wij ook dit jaar weer samen aan het verbeteren van de eerstelijnszorg in de wijk en nodig ik u uit om ons te inspireren met uw ideeën en suggesties hiervoor.