06-48012857 secretariaat@sehz.nl
Geen medicijn maar Welzijn op Recept, gezond en zelfstandig oud worden en de start van het WijkAdviesTeam; in de SEHZ wijkkrant leest u er alles over! Zaterdag 14 oktober verscheen de tweede wijkkrant over zorg in Hilversum.
Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? Lees de wijkkrant digitaal!