06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Een interview met fysiotherapeut Frank Mulder over de nieuwe website samenmetdewijk.nl, leefstijl groepen voor allochtone vrouwen met diabetes, ideeën van het WijkAdviesTeam en het herkennen van dementie; in de SEHZ wijkkrant leest u er alles over! Zaterdag 21 april verscheen de derde wijkkrant over zorg en welzijn in Hilversum.

Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? Lees de wijkkrant digitaal.